De Stichting - Autoladder 752

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Stichting

Om het beheer en onderhoud van de ladderwagen op goede en verantwoorde wijze te kunnen voeren is op 12 april 2011 de “Stichting Vrienden van de 752” opgericht. De Stichting heeft ten doel:
- het restaureren, onderhouden en beheren van de autoladder Commer, bouwjaar 1958 met kenteken TB-11-93.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Voor de realisatie van dit doel is natuurlijk geld nodig en om voldoende financiële middelen te verwerven heeft de Stichting natuurlijk veel donateurs nodig. De teller staat inmiddels op bijna 25, waaronder een flink aantal oud-leden van het korps Burgerplicht, maar we streven naar het dubbele aantal.
Zowel op technisch gebied als voor wat betreft de carrosserie moet er flink wat werk worden verzet om de auto weer in goede conditie te krijgen. Vanuit de groep donateurs is er inmiddels een onderhoudsploeg gevormd, die op vaste avonden aan de herstelwerkzaamheden is begonnen. Buiten de restauratie van de auto moet er ook nog veel gedaan worden aan het verzamelen van materialen, want de gehele bepakking was niet meer aanwezig bij de overname. En ook bij het verzamelen van materialen spelen onze donateurs een belangrijke rol.
Als de ladderwagen weer helemaal in oude glorie is hersteld zal deze o.a. gebruikt gaan worden bij trouwpartijen, afscheidsactiviteiten, optochten, promotieactiviteiten etc.
 
Stichtingsbestuur
J.G. (Han) Masee, voorzitter e-mail:  
han.masee@kpnplanet.nl         
 
J.C. (Koos) Klaase, secretaris e-mail:                    
jcklaase@lijbrandt.nl

A. (André) Jongstra, penningmeester e-mail:          
ajongstra@upcmail.nl

A.E.H. (Ton) Adams, technische zaken e-mail:        
info@tonadams.nl 

J. (Jan) Berger, stalling en PR e-mail:                    
info@berger-mulitituinerie.nl 

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu